China-Taizhou Golf Clubhouse

Address:
   Taizhou, PRC
Client:
Taizhou Golf Clubhouse
Type:
Commercial

A new golf clubhouse for the Taizhou Golf Club.

Club de golf de Taizhou, nouveau club de golf